مجموعه های جواد گلزار
جلسه شوراي شهر تهران
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۱
عکاس: جواد گلزار
30 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
تهرانگردي از جنوب تا شمال تهران
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۸
عکاس: جواد گلزار
48 قطعه
تهرانگردی از جنوب تا شمال تهران
رونمایی از تجهیزات جدید آتش‌ نشانی در روز آتش‌نشانی
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۸
عکاس: جواد گلزار
35 قطعه
رونمایی از تجهیزات جدید آتش‌ نشانی در روز آتش‌نشانی
بازدید خبرنگاران از چشمه علی در شهرری
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ | ۱۶:۴۱
عکاس: جواد گلزار
27 قطعه
بازدید خبرنگاران از چشمه علی در شهرری
جلسه شوراي شهر تهران
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۷:۴۵
عکاس: جواد گلزار
36 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
افتتاح و بهره برداری از دور برگردان غیر هم سطح مدرس و تونل آرش-اسفندیار
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۶
عکاس: جواد گلزار
30 قطعه
افتتاح و بهره برداری از دور برگردان غیر هم سطح مدرس و تونل آرش- اسفندیار
جلسه شورای شهر تهران
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۲
عکاس: جواد گلزار
34 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
تهران گردی مسجد جامعی با موضوع غدیر
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۳۳
عکاس: جواد گلزار
27 قطعه
تهران گردی مسجد جامعی با موضوع غدیر
  عکس های خبری