چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :رضا مهرآور

آژانس عکس همشهری

هفتمین روز پویش «از خودمان شروع کنیم»

هفتمین روز از مرحله دوم پویش «از خودمان شروع کنیم» با محوریت احترام به عابر پیاده و برای هوای پاک شهر رکاب بزنیم در تهران برگزار ‌شد.