یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :احسان طالب زاده

آژانس عکس همشهری

بارش شبانگاهی برف در تهران _ ۲

در حالی که نگرانی از کاهش بیش از ۹۰ درصدی بارش ها در استان تهران افزایش می یافت و برخی از کارشناسان احتمال وقوع خشکسالی را پیش بینی می کردند، بارش باران و بارش شبانه برف ۷ بهمن ۹۶ در تهران بسیاری از مناطق را سپید پوش کرد.