دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

ترافیک سنگین و مسدود شدن بزرگراه‌های تهران - قم و تهران - ساوه

پیامدهای بارش سنگین برف روز گذشته همچنان ادامه دارد به نحوی که بزرگراه‌های تهران - قم و تهران - ساوه دچار ترافیک سنگین و مسدود می‌باشد و موجب کلافگی و سردرگمی رانندگان شده است.