دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

آماده سازی فرودگاه امام خمینی (ره) پس از بارش سنگین برف

عملیات برف روبی از باندها و بخش های مختلف فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) پس بارش سنگین برف در روزهای اخیر که موجب لغو تمامی پروازهای این فرودگاه شد بود همچنان ادامه دارد تا با آماده سازی باند فرود بار دیگر پروازها در این فرودگاه برقرار شود. پیش تر و در پی جلسه مسئولان عملیات برف روبی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، زمان از سرگیری پروازها در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به ساعت ۱۱ صبح دوشنبه نهم بهمن ماه موکول شد.