یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

زهرا نژادبهرام در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران ضمن تذکر نسبت به کم کاری شهرداری تهران درخصوص مناسب سازی شهر در روزهای منتهی به سال نو، از نصب تصاویر زنان نوآور و مطرح شهر به صورت بنرهایی بر روی پل های عابر و... تمجید کرد.