سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :احسان طالب زاده

آژانس عکس همشهری

پلمپ پاساژ امیر کبیر

پیرو اخطارهای مکرر قبلی و بر اساس بررسی های فنی انجام شده؛ صبح امروز ۲۲ اسفندماه، پاساژ امیرکبیر واقع در خیابان ایران منطقه ۱۲ شهرداری تهران. به علت نا ایمن بودن و احتمال بروز حوادث جانی و مالی برای شهروندان با حکم معاون دادستان تهران، پلمپ شد.