شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :احسان طالب زاده

آژانس عکس همشهری

ترافیک بزرگراه نواب صفوی

هر روزه صبح زود به دلیل آغاز ساعات اداری، بسیاری از شهروندان تهران که محل کار آنان در شمال شهر است، برای سریع تر رسیدن به محل کار مسیر بزرگراه نواب صفوی را انتخاب میکنند. بزرگراه نواب صفوی یکی از بزرگراه‌های تهران است که در جهتی شمالی - جنوبی قرار دارد. این بزرگراه از خیابان آزادی در شمال آغاز می‌شود و به بزرگراه شهید تندگویان و بوستان ولایت در جنوب تهران می‌رسد و امتداد شمالی این بزرگراه به بزرگراه چمران متصل می‌شود. اما بدلیل عدم استفاده از وسایل نقلیه عمومی و استفاده تک سرنشین از خودروی شخصی و رعایت نکردن حرکت بین خطوط باعث ترافیک شدید بزرگراه (به سمت شمال) میشوند.