سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : زیست بوم

عکاس :فرشته اصلاحی / یزد

آژانس عکس همشهری

باغ دولت آباد یزد

باغ دولت‌آباد در یزد در اواخر دوره افشاریه و درسال ۱۱۶۰ ه‍.ق توسط محمد تقی خان بافقی معروف به (خان بزرگ) که وی سرسلسله خاندان خوانین یزد بود احداث گردید. مرحوم محمدتقی خان ابتدا قناتی به طول ۶۵ کیلومتررا احداث نمود و آب را از مهریز به یزد و محل کنونی باغ دولت‌آباد رساند و سپس مجموعه حکومتی (دارالحکومه) خو د را بنا کرد. این باغ با مساحتی درحدود ۷۰/۰۰۰ مترمربع شامل ساختمان‌ها، حوض‌ها و آبنماهای بسیاری بوده که در فضای بین آن‌ها باغ‌های با درختان انار و انگور و… باگل‌های فراوانی زینت بخش محیط بوده‌اند.

این باغ به دو قسمت کلی اندرونی وبیرونی (جلوخان) تقسیم می‌شود. زیبایی های این مجموعه چنان است که در هر فصلی از سال گردشگران را به خود جذب خواهد کرد.