پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :میلاد فیروزان / البرز

اژانس عکس همشهری

ترافیک نوروزی جاده کرج _ چالوس

به دلیل کثرت سفرها در تعطیلات نوروزی، ترافیک در جاده کرج - چالوس سنگین بوده و حرکت به کندی صورت می‌گیرد.