شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :مجید حجتی / اصفهان

آژانس عکس همشهری

مراسم ساعت زمین در عمارت چهلستون اصفهان

برای هفتمین سال پیاپی به مناسبت ساعت زمین چراغ‌های عمارت چهلستون اصفهان با حضور مسافران نوروزی و گردشگران داخلی و خارجی به عنوان سفیران فرهنگی شهرها و کشورهای خود به مدت یک ساعت خاموش ‌شد. این حرکت عظیم اجتماعی توجه جهانیان به انرژی و مسئله محیط زیست را بیش از پیش به خود جلب کرد و تاجایی پیش رفت که بسیاری از شهرهای دیگر جهان نیز در حمایت از این طرح، این ساعت و رویداد را تصویب کردند و به حمایت از آن برخاستند.