پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :احسان طالب زاده

آژانس عکس همشهری

بازدید رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر از منطقه ۱۶ شهرداری تهران

دکتر مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران به همراه هادی زبده شیرکوهی شهردار منطقه و هیئت همراه از برخی پروژه های عمرانی منطقه ۱۶ شهرداری تهران از جمله پارکینگ عمومی ترمینال جنوب، سامان سرای بعثت، گود نشینان محله باغ آذری، فاز دوم بوستان بانوان واقع در نازی آباد و... بازدید کردند.