شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جشنواره گلاب گیری در باغ ملی گیاه‌شناسی ایران

جشنواره گلاب گیری و عرقیات گیاهی در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در حال برگزاری است. از بخش‌های جالب توجه این جشنواره اجرای فرایند گلاب گیری به صورت زنده در حضور بازدیدکنندگان می‌باشد که آنان را با هنر گلاب گیری و وسایل آن آشنا می‌کند. هدف از برپایی جشنواره گلاب گیری، ارائه محصول باکیفیت، طبیعی، ارگانیک و برخوردار از غلظت مناسب است. این جشنواره تا بیست و ششم اردیبهشت ماه در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران ادامه دارد.