دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :بهاره اسدی

آژانس عکس همشهری

دیدار نوروزی خانه موسیقی ایران

نشست و دیدار نوروزی خانه موسیقی ایران، با حضور بزرگان این عرصه و اعضای خانه موسیقی، یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.