دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

بارش باران بهاری در تهران

ورود سامانه بارشی به آسمان کشور در آخرین روزهای فروردین و به دنبال آن بارش باران، موجب کاهش دمای هوا و طراوت فضای بهاری در بسیاری شهرها از جمله تهران شده است.