دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : زیست بوم

عکاس :عقیل مهقانی / گلستان

آژانس عکس همشهری

بارش برف در ارتفاعات منطقه گردشگری زیارت

ورود سامانه بارشی به آسمان کشور در آخرین روزهای فروردین ماه، در بسیاری از استان‌ها موجب کاهش دمای هوا و با بارش برف و باران همراه بوده است.