دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴

سرویس : دریافتی

عکاس :مهدی ویسانیان / خلخال

حمام قدیمی روستای درو

حمام قدیمی روستای درو در بخش شاهرود شهرستان خلخال با یک ونیم قرن قدمت بر اثر مرور زمان و تغییرات جوی در حال از بین رفتن و نابودی است: حمام قدیمی درو با یک معماری خاص نسبت به سایر بناهای روستا در مرکز روستای درو در سال 1281هجری قمری توسط شخصی به نام محمد تقی خان بخان بنا شده است. این حمام که سوخت آن هیزم بوده است ، متشکل از یک طاق بزرگ بر روی ورودی حمام و چندین طاق کوچکتر از طاق اصلی در قسمت های دیگر است و مواد و مصالح این حمام که تا چند دهه قبل مورد استفاده اهالی قرار می گرفت، از خشت پخته شده مربع شکل و سنگ های محلی از کوهای مجاور منطقه است که با موادی همچون ساروج پیوند خورده اند. متاسفانه این روزها سقف این حمام دیگر تحمل برف و باران را ندارد و با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور شاهد ریزش کامل دیوارها و تنها گنبد باقی مانده بر روی درب ورودی این بنا خواهیم .