دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : زیست بوم

عکاس :فرشته اصلاحی / گلستان

آژانس عکس همشهری

ساخت زیورآلات ترکمنی در آق قلا

از مهم ترین صنایع دستی ترکمنی، زیورآلات سنگین و فاخری است که مدت هاست دیگر شکل سنتی خود را از دست داده است. استاد رحمان زرگر از بنام ترین زیور سازان شهرستان آق قلا از سال ۶۶ در این حرفه مشغول به کار بوده و اکنون مدتی ست که پسرش احمد درودی جای خالی هنر او را پرکرده است و پدر نقش راهنمای او را دارد. احمد درودی می گوید از همان کودکی وردست پدر بوده است و کار کاسبی شان رونق داشته. اما اکنون سالهاست که دیگر سفارش ها کم شده و این هنر شکل سنتی خود را از دست داده است و آلیاژهایی چون طلا، نقره و ورشو بدل به زیورالاتی چشمگیر می کرده و همچنین کار مرمت هنرمندان پیش از خود را انجام می دهد.

او می گوید اکنون سالهاست که پیداکردن سکه برای ساخت زیور و زنجیر ها یکی از مشقات کار محسوب می شود. به عنوان مثال خانواده داماد برای سفارش زیورآلنگرلات بقچه ی عروس باید خود سکه ها را به صورت خانگی جمع آوری کرده و برای سفارش تحویل دهند و این پروسه خود داستان مفصلی ست. حالا دیگر ورود کالاهای کم کیفیت چینی با عیارها و آلیاژهای بی ارزش، موجب فراموشی شیوه های سنتی برای ساخت زیورآلات سنتی شده است. با این حال،احمد درودی به همراه پدر و همسرش همچنان در خلق این هنر سنتی پافشاری کرده و میراث سنتی ترکمن را در کارگاهی کوچک و نمور در آق قلا زنده نگاه داشته اند.