شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : زیست بوم

عکاس :مهرداد تبریزی / ارومیه

آژانس عکس همشهری

افزایش نسبی تراز ‌آب دریاچه ارومیه

با وجود آنکه بارش‌ها متعدد در مقاطعی با عث افزایش تراز آب دریاچه ارومیه شده است، اما دریاچه همچنان در وضعیت بحرانی به سر می برد.

قایق سواری و شنا در دریاچه ارومیه این روزها، نشان از افزایش نسبی تراز آب این دریاچه دارد. مردم با دیدن چنین مناظری هرچند به احیای دریاچه امیدوار هستند ولی نبود اعتبارات کافی برای احیا و محرومیت دریاچه از حقابه خود، همچنان زنگ خطر جدی در روند رو به خشکی کامل آن به شمار می رود. سواحل اطراف پل میانگذر و کاظم داشی، از آخرین مکانهای موجود برای تفریح و گردش در اطراف دریاچه ارومیه هستند.