شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :خورشیدی _ بیات

آژانس عکس همشهری

نخستین روز تغییر ساعت کار ادارای در تهران

امروز در تهران با توجه به اعلام تغییر ساعت کاری کارمندان دولتی، در حالی آغار شد که عده قابل توجهی از کارمندان خواب و بیدار کوچه های نیمه تاریک شهر را طی می‌کردند. خیلی از آنها در مترو و اتوبوس ادامه خواب و رویای دیشب را دیدند و برخی دیگر سرحال و کامروا از شروع یک روز کاری از سحرگاه سرخوش بودند. امروز سحرگاه شهر در قرق کارمندان بود.

شدت گرمای هوا در تهران و افزایش مصرف برق در اولین ماه تابستان موجب شد تا استانداری تهران ساعت کار دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را تا پایان تیرماه تغییر دهد. بر این اساس ساعت کار ادارات به استثنای مراکز خدماتی تا پایان تیرماه سال جاری از ساعت ۶ شروع و در ساعت ۱۴ پایان می‌یابد.