سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان هفتادو پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به موضوع تهرانگردی هفته اخیر با موضوع بحران آب در تهران اشاره کرد و گفت: بحران آب، بحرانی است که صورت حاد به خود گرفته اما اگر از آن غافل باشیم به زودی از راه می‌رسد. اگر به وضع امروز آبادان و خرمشهر نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم که موضوع چقدر مهم و آسیب زننده است. عضو شورای اسلامی شهر تهران،تاکید کرد: مساله بحران آب را باید خیلی جدی گرفت؛ این بحران از بحران هوا هم جدی‌تر است؛ شعار آب‌گردی این هفته را با دوستان آبادانی انتخاب کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید به جای آنکه بحران آب در جنوب را به تهران بیاوریم، آب و آبادانی را به خرمشهر و آبادان ببریم.