چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

دهکده هنر و بازی ملل در بوستان ملت

هم زمان با هفته جهانی سلامت روان، دهکده هنر و بازی‌ های ملل در بوستان ملت بر پا شده است.