سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :رضا نوراله

جمعه بازار پارکینگ پروانه

جمعه بازار پروانه محل تجمع بسیاری از هنرمندان و فروشندگانی است که از شهرهای مختلف برای فروش لوازم دست‌ساز هنری، اجناس آنتیک و بسیاری لوازم دیگر هر جمعه در پارکینگ پروانه (چهار راه استانبول) گردهم می‌آیند.