دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :مسعود خامسی پور

آژانس عکس همشهری

نشست خبری چهل سال با رسانه ها

نشست خبری چهل سال با رسانه ها، با حضورسعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.