یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

سرویس : سیاسی

عکاس :احمد سیدپور

مجلس به چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی رای اعتماد داد