جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :مسعود خامسی پور

آژانس عکس همشهری

نشست خبری دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

نشست خبری دکتر محمد فرجود مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران پیرامون نحوه برگزاری دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.