دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :علیرضا طهماسبی

آژانس عکس همشهری

نمایش «حریق»

نمایش «حریق» از تاریخ ۴ آبان و ساعت ۲۰:۳۰ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر در حال اجرا می‌باشد.