دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :مونا فاضلی

آژانس عکس همشهری

بازدید شهردار جدید تهران از کتابخانه مجلس

دکتر پیروز حناچی سومین شهردار منتخب شورای پنجم شهر تهران، روز یکشنبه ۴ آذر ماه از کتابخانه مجلس شورای اسلامی بازدید کرد.