پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷

سرویس : سیاسی

عکاس :علیرضا طهماسبی

آژانس عکس همشهری

سومین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی ایران

سومین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی ایران روز پنجشنبه ۸ آذر ماه با حضور اعضای حزب کارگزاران سازندگی در مرکز همایش های رایزن برگزار شد.