یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد فرد

آژانس عکس همشهری

تجدید میثاق شهردار تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره)