سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان پرنده‌های مهاجر

با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، دریاچه شهدای خلیج فارس تهران میزبان شماری از پرنده های دریایی شده است.