سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد با حضور شهردار تهران

مراسم افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد و بازدید از ایستگاه مترو دولت آباد با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.