دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین اینانلو

آژانس عکس همشهری

بازدید شهردار تهران از پروژه تونل زیرگذر استاد معین - آزادی

دکتر پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز با همراهی ایرج معزی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه تونل زیرگذر استاد معین - آزادی که محور دوطرفه اتصال شمال و جنوب خیابان استادمعین خواهد بود، بازدید به عمل آورد.