شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :پریسا امیر قاسم خانی

آژانس عکس همشهری

رویای تور سپید

وقتی به تور سپیدش نگاه می کند رویاها بی مقدمه می آیند از همان دوران کودکی از همان وقتی که یادش می اید خانوم جانش می گفت انشالله بزرگ می شوی عروس می شوی و او ناخوداگاه بدون اینکه بفهمد عروسی چیست در دلش قند آب کرده بود ولی حالا نمی دانست چرا هر چقدر لکه سیاه روی لباس عروسی را می شوید لکه نمی رود همانطور یکجا نشسته بربر او را نگاه می کند.