چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :محمد جوادزاده

آژانس عکس همشهری

خدمات آموزشی و امدادی نیروهای هلال احمر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

امدادگران هلال احمر در ۸۲۶ پست و پایگاه خدمات امدادی، آموزشی در سراسر کشور مستقر و به ۱۴ هزار نفر مراجعه کننده به مراکز و به ۸۴۶ تن از راهپیمایان خدمات سرپایی ارایه گردید و همچنین ۶ تن به مراکز درمانی انتقال داده شد.