یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :ناصر محمدی موحد

آژانس عکس همشهری

اجرای «آوای سرزمین من» در متروی تهران

در استقبال از بهار ۹۸، برنامه «آوای سرزمین من» به کوشش معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران برگزار شد.