پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

نوروزگاه تهران

همزمان با سال نو،پیاده راه بلوار کشاورز با اجرای برنامه هایی شاد و کارگاه های هنری، نمایشگاه و فروشگاه با عنوان نوروزگاه تهران میزبان مهمانان نوروز شد.