شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :طهماسبی _ ادهم _ طهرانی

آژانس عکس همشهری

تشییع پیکر مرحوم جمشید مشایخی