پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : زیست بوم

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

بازگشت شیر ایرانی پس از ۸۰ سال به ایران

شیر ایرانی پس از ۸۰ سال ،شب گذشته به ایران بازگشت و پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه طی مراسمی در باغ وحش ارم از آن رونمایی شد.