شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : زیست بوم

عکاس :سعید قاسمی / اهر

آژانس عکس همشهری

مشاغل سنتی شهرستان اهر

برغم توسعه روزافزون تکنولوژی و گسترش زندگی ماشینی در جوامع امروزی، برخی مشاغل سنتی هنوز در کوچه بازارهای شهرهای قدیمی فعال هستند. از جمله در اکثر نقاط اهر بخصوص در بازار سرپوشیده و سه دکانلار این شهر بسیاری از این مشاغل سنتی همچون تافی گری، درودگری، آهنگری، رفوگری، رنگرزی، کفاشی و . . . در حال فعالیت هستند.