سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

آیین رونمایی و آغاز عملیات عمرانی احداث موزه استاد ایران درودی

آیین رونمایی و آغاز عملیات عمرانی احداث موزه استاد ایران درودی با حضور کتر پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.