شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :امیر پناه پور

آژانس عکس همشهری

احیای نوزدهم ماه رمضان در مصلی تهران