چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :امیر پناه پور

آژانس عکس همشهری

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مصلی تهران