جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

سرویس : سیاسی

عکاس :گروهی

آژانس عکس همشهری

راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران