جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

سرویس : سیاسی

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

نماز جمعه روز قدس در تهران