سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :سید موسی قیم موسوی

برداشت غوره در غزاویه بزرگ

امسال برداشت غوره در تاکستانهای روستای غزاویه بزرگ از توابع شهرستان کارون به دلیل گرمای زیاد و آب خوردگی محصولات از سیل اخیر زودتر از سالهای گذشته انجام شد. این در حالی است که باغداران بخشی از محصولات خود را به خاطر سیل از دست دادند.

کلیدواژه‌ها برداشت غوره غوره