سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

موزه جنگ ، خانه تیمورتاش