یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : اخبار عکاسی

عکاس :

آژانس عکس همشهری

فراخوان عکس برای هر طفل، هر حق

انجمن عکاسان افغانستان در توئیتر خود از یک رقابت عکاسی در سراسر کشور نوشته است.

به گزارش همشهری به نقل از ایمنا، انجمن عکاسان افغانستان در توئیتر خود از یک رقابت عکاسی گفته و اینگونه آورده است:

سازمان یونیسف در همکاری با انجمن عکاسان افغانستان یک رقابت عکاسی را در سراسر کشور تحت عنوان « برای هر طفل، هر حق » در ارتباط با تجلیل از سی سالگی کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق اطفال راه اندازی مینماید.

به سه برنده از بین عکاسان حرفه ای و سه برنده از بین عکاسان آماتور/عکاسی موبایلی انتخاب شده و جوایزی اهدا خواهد شد. ۳ اثر از بهترین عکس ها از مجموع عکس های ارسال شده چاپ شده و در سه موقعیت شهر کابل به نمایش گذاشته خواهد شد.

 

انتهای خبر/