یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا طهماسبی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

اولین جلسه کاری سال سوم شورای شهر تهران یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ با دستور انتخابات هیأت رئیسه این شورا برگزار شد. در انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران هیچ یک از اعضای هیأت رئیسه تغییری نکردند و سیدحسن رسولی با ۲۰ رأی موافق نیز به عنوان خزانه‌دار شورای شهر باقی ماند.