شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :یلدا نعمتی/کرمانشاه

اژانس عکس همشهری

نمایشگاه خودروهای کلاسیک کرمانشاه

پنجمین دوره خودروهای کلاسیک کرمانشاه در محل نمایشگاههای بین المللی کرمانشاه- پارک شاهد در حال برگزاری است.در این نمایشگاه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه از این نمایشگاه بازدید کرد.